Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

jan 11, 2021

CTR tillkännager att styrelsen har utsett Karin Meyer till ny verkställande direktör. Karin Meyer efterträder Mats Lindquist som varit verkställande direktör sedan starten av CTR 2016.

Karin Meyer har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedels- och biotechindustrin, god branschkännedom och en mycket god förståelse för utveckling av nya produkter inom dessa områden. Karin, som är disputerad farmaceut, kommer tillträda jobbet som VD för CTR den 1 maj och kommer då närmast från VD-befattningen på Apotekarsocieteten.

Det är med stor glädje vi lyckats attrahera en så kvalificerad person som Karin Meyer till rollen som verkställande direktör för CTR. Karins långa erfarenhet och goda förståelse för utveckling av nya produkter inom Life Science är en utomordentlig grund för att leda den framtida expansionen av CTR:s verksamheter på den nationella och internationella marknaden, säger Bengt Dahlström, styrelseordförande för CTR.

Jag ser verkligen fram emot uppdraget och att, tillsammans med styrelsen och bolagen i CTR-sfären, fortsätta expandera verksamheten. Att bygga en stark och väl sammanhållen struktur för att tillgängliggöra kompetens för nationella och internationella kunder inom läkemedels- och medicinteknikområdet är viktigt för Life Science i Sverige och även något jag personligen brinner för, säger Karin Meyer.

Mats Lindquist har efter en lång och framgångsrik karriär inom Life Science nu beslutat trappa ned sina engagemang och prioritera rollen som pensionär.

Jag vill tacka Mats Lindquist för hans ovärderliga insatser och aldrig sviktande stöd i vårt gemensamma arbete med CTR:s expansionsstrategi och praktiska arbete med att bygga upp en högspecialiserad forskningsorganisation, säger Bengt Dahlström, styrelseordförande för CTR.

CTR är ett holdingbolag som äger Clinical Trial Consultants, RegSmart Life Science, Lablytica Life Science och ClinSmart Sweden.

Bengt Dahlström
Styrelseordförande
Center for Translational Research Sweden AB

You might also like

CTR acquires preclinical toxicology company

CTR acquires preclinical toxicology company

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) acquires Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) further strengthening the CTR group with optimised toxicological support. From April 1, TKT is a fully owned subsidiary to the holding company CTR. The activities at...

New statement of OECD GLP compliance

New statement of OECD GLP compliance

Happy and proud to share that Lablytica has just received their new statement of OECD GLP compliance for Analytical and Clinical Chemistry testing (8) from SWEDACs inspection on the 10 November 2020....

CTR acquires preclinical toxicology company

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) acquires Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) further strengthening the CTR group with optimised toxicological support. From April 1, TKT is a fully owned subsidiary to the holding company CTR. The activities at...

New statement of OECD GLP compliance

Happy and proud to share that Lablytica has just received their new statement of OECD GLP compliance for Analytical and Clinical Chemistry testing (8) from SWEDACs inspection on the 10 November 2020....

David Pekar becomes CEO at Lablytica

Lablytica Life Science AB started in November 2019 when Recipharm’s GLP bioanalysis business was divested to Center for Translational Research AB (CTR). David Pekar has since then been the Site Manager and Chief Scientific Officer at Lablytica. As announced by CTR,...